Opublikowany przez:

Z okazji „Regionalnego Centrum Dnia Rodziny” Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje konkurs plastyczno – literacki.

Rodziny wielodzietne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Regulamin konkursu w załączeniu.

 1. Regulamin Konkursu
 2. Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka-KONKURS

 

 

 

 

 

Opublikowany przez:

Przemoc w rodzinie

to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania jakich dopuszcza się osoba najbliższa, wspólnie zamieszkująca, zmuszająca do zachowań wbrew czyjejś woli, naruszająca czyjąś godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną.

                            Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Jeżeli doznajesz przemocy od osoby najbliższej, jeżeli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu komuś dzieje się krzywda nie czekaj, REAGUJ

Możesz skontaktować się z:

 1. pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej,Pabianice, ul. Łaska 3/5 tel. 668 – 374 – 148, e-mail: gops@pabianice.gmina.pl
 2. pedagogiem Gimnazjum w Piątkowisku tel. 42 215 – 74 – 87
 3. pedagogiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątkowisku tel.  42 226 – 39 – 90
 4. pedagogiem Szkoły Podstawowej w Petrykozach tel. 42 215 – 70 -27
 5. pedagogiem Szkoły Podstawowej w Bychlewie tel. 42 214 – 06 -91
 6. pedagogiem Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach tel. 42 214 – 05 – 29
 7. terapeutą ds. uzalężnień Gminnego Ośrodka Zdrowia 42 215 – 50 -15
 8. kuratorem sądowym wykonującym orzeczenie w sprawach rodzinnych i nieletnich tel. 42 225 – 51 – 75
 9. kuratorem sądowym wykonującym orzeczenie w sprawach karnych tel. 42 225 – 51 – 15
 10. dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji tel. 42 225 – 33 – 86

Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub w twojej rodzinie istnieje podobny problem pomocy udzieli Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85. Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy

Tel. kontaktowy 42 640-65-91

W przypadku matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą w rodzinie pomocy udziela Dom Samotnej matki z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a.

Tel. kontaktowy 42 688-18-49

Jeśli jesteś sprawcą przemocy domowej możesz wziąć udział w programie korekcyjno – edukacyjnym, którego celem jest wzięcie odpowiedzialności przez sprawców za swoje zachowanie i zaprzestanie stosowania przemocy.

Pomoc oferuje Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41

tel. kontaktowy 42-676-16-61

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”  800-120-002

Opublikowany przez:

Ogłoszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą dla dwóch dziewczynek w wieku 9 i 6 lat.

 

Kontakt telefoniczny z:

 • asystentem rodziny Anną Szymańską Jurek – 501 273 865
 • pracownikiem socjalnym Renatą Bednarek – 664 091 403

Opublikowany przez:

Informujemy, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach nie ma możliwości kserowania dokumentów! Prosimy o kserowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków we własnym zakresie!

Opublikowany przez:

Informujemy, iż od dnia 06 września 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach będzie mieścił się na ul. Łaskiej 3/5 w Pabianicach.

W dniach 01-05 września 2017 r. ośrodek będzie nieczynny z powodu przeprowadzki

 

Opublikowany przez:

Informujemy, iż na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 wnioski o 500 + w wersji papierowej oraz elektronicznie  można składać
od 1 sierpnia 2017 r.

Opublikowany przez:

Informacja dla mieszkańców gminy Pabianice

Każda rodzina zamieszkała na terenie gminy Pabianice spełniająca jeden z poniższych warunków:

 1. dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność o symbolu 12-C;
 2. w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka zalecono zajęcia logopedyczne lub zajęcia integracji sensorycznej;
 3. w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zalecono zajęcia logopedyczne lub zajęcia integracji sensorycznej;

nabywa prawo do skorzystania z:

 1. refundacji kosztów za zajęcia z integracji sensorycznej;
 2. refundacji kosztów za zajęcia z logopedą;
 3. terapii grupowej dla dorosłych pod kierunkiem psychologa.

Uprawnienia przysługują dzieciom do ukończenia 16-tego roku życia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Torowa 21, nr tel. 668 – 374 – 148

Szczegółowe informacje-Uchwała Rady Gminy Pabianice

Deklaracja do pobrania

 

 

 

Opublikowany przez:

Możesz skontaktować się z:

 • pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Pabianice, ul. Torowa 21, pokój 22 tel. 668 – 374 – 148, e-mail: gops@pabianice.gmina.pl

 • pedagogiem Gimnazjum w Piątkowisku tel. 42 215 – 74 – 87
 • pedagogiem  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątkowisku tel.  42 226 – 39 – 90
 • pedagogiem Szkoły Podstawowej w Petrykozach tel. 42 215 – 70 -27
 • pedagogiem Szkoły Podstawowej w Bychlewie tel. 42 214 – 06 -91
 • pedagogiem Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach tel. 42 214 – 05 – 29
 • pielęgniarką środowiskową Gminnego Ośrodka Zdrowia 42 215 – 50 -15
 • kuratorem sądowym wykonującym orzeczenie w sprawach rodzinnych i nieletnich tel.  42 225 – 51 – 75
 • kuratorem sądowym wykonującym orzeczenie w sprawach karnych tel. 42 225 – 51 – 15
 • dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji tel. 42 225 – 33 – 86

Opublikowany przez:

Informujemy, iż na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 wnioski o 500 + wraz z dokumentami można składać
od 1 sierpnia 2017 r.

Przyjmujemy wyłącznie wnioski od mieszkańców Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza konkurs „Na skrzydłach przyjaźni”.

Wszystkich uczniów szkół z terenu gminy Pabianice zapraszamy do udziału.