Fundusz alimentacyjny

Wniosek do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Załączniki:

Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym- fundusz alimentacyjny

Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej fundusz alimentacyjny

 

Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.