Jednorazowe świadczenie 4000 zł ,,Za życiem”

Wniosek do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia ,,Za życiem”

Niezbędne załączniki do wniosku ,,Za życiem”:
1. Zaświadczenie lekarskie do jednorazowego świadczenia 4000 zł (Za życiem)

2. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną do jednorazowego świadczenia 4000 zł (Za życiem)


Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.:
Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.