Karta Dużej Rodziny

Wniosek do pobrania:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny- stronę 3 i 4 należy powielić w zależności od ilości osób w rodzinie.

Do każdego wniosku o Kartę Dużej Rodziny należy dołączyć wypełnione przez obojga rodziców oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej:
ZDKR-03 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Załączniki do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny:
1.
ZDKR-01 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej– w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia.
2. ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych – w przypadku osób, które będą chciały wyświetlać swoje Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych (należy we wniosku o Kartę Dużej Rodziny zaznaczyć odpowiednią formę karty). Każda z osób chcąca wyświetlać kartę elektroniczną na telefonie musi wypełnić załącznik ZKDR-04.

Przydatne informacje dotyczące Mobilnej Karty Dużej Rodziny:
1. Aplikacja mKDR – Instrukcja użytkownika na telefonie
2. Objaśnienia do wypełnienia załącznika ZKDR-04 dot. osób, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.


Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.