Karta Dużej Rodziny

Wniosek do pobrania:
Wniosek o Kartę Dużej Rodziny
+ Oświadczenie rodziców, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej- KDR– do wypełnienia przez obojga rodziców

Załącznik do wniosku o Kartę Dużej Rodziny:
1.
Oświadczenie o przedłużeniu ważności karty- KDR – w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia


Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.:
Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.