Specjalny zasiłek opiekuńczy

Formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.:

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Załączniki:

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób w KRUS Oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie o nieprzebywaniu w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie