Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.:

SR-wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu – świadczenia rodzinne

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym

Oświadczenie o nieprzebywaniu dziecka w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób w KRUS  –oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia

Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Formularze na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.:

SR- wniosek o ustalenie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Oświadczenie o dochodach osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym

Oświadczenie o nieprzebywaniu dziecka w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób w KRUS oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia

Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły