Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek do pobrania:

Formularze dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r. 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Oświadczenie o nieprzebywaniu w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie

Formularze dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Oświadczenie o nieprzebywaniu w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie