Świadczenie wychowawcze (500 plus)

Wniosek do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus)

Niezbędne załączniki do wniosku 500 plus:
1. Zał. 2 dot. dochodów nieopodatkowanych (500 plus)- do wypełnienia przez obojga rodziców

2. Zał. 3 dot. ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej (500 plus)

3. Zał. 4 dot. wielkości gospodarstwa rolnego (500 plus)

4. Oświadczenie dot. koordynacji (500 plus) – do wypełnienia dla osób lub członków rodziny tej osoby, którzy przebywają poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.:
Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.