Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wniosek do pobrania:
Wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych
+ Oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu dla potrzeb WKRW- zał. 5– do wypełnienia przez obojga rodziców

Załącznik do wniosku o Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych:
1. 
Oświadczenie o kontynuowaniu nauki dla potrzeb WKRW- zał. 3 – w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia

Osoby posiadające Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych, po spełnieniu wymogów formalnych, mogą skorzystać ze zniżek dla mieszkańców Gminy Pabianice w postaci:

  1. Wniosek o refundację kosztów Internetu dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych
  2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia dziecka dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych


Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.:
Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.