Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Pabianice

Adres: 95-200 Pabianice ul. Łaska 3/5
tel. kom. 668 374 148

e-mail: gops@pabianice.gmina.pl

Kierownik: Magdalena Mielczarek
e-mail: magdalena.mielczarek@pabianice.gmina.pl

Godziny pracy:

  • poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 16:00
  • wtorek – piątek: od godz. 7:15 do godz. 15:15

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Zespół interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie
Cele: diagnoza problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w gminie Pabianice oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
tel. kom. 668 374 148

 

Leave a Reply