Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza konkurs „Na skrzydłach przyjaźni”.

Wszystkich uczniów szkół z terenu gminy Pabianice zapraszamy do udziału.

Opublikowany przez:

Zapraszamy uczniów szkół gminy Pabianice do udziału w turnieju z wiedzy o używkach. Atrakcyjne nagrody!!!

Regulamin tutaj

Opublikowany przez:

[embpicasa id=”6295739410805568273″]

Opublikowany przez:

W kategorii grupa starsza

Jakub Janaszewski – I miejsce – praca literacka

PLAKAT 2016 1

Wykład o marzeniach.J.Janaszewski

Zuzanna Wentel – II miejsce  – praca literacka

Kinga Wlazeł – II miejsce

Wlazeł Kinga Gimnazjum

Maja Jakub – III miejsce – praca literacka

Opublikowany przez:

W kategorii grupa młodsza

Zofia Biernacka – I miejsce

PLAKAT 2016 2

Aleksandra Krzykowska – II miejsce

Krzykowska Aleksandra Pawlikowice kl I

Martyna Serafin – III miejsce

Serafin Martyna Piątkowisko kl II

Rozalia Wiśniewska – III miejsce

Wiśniewska Rozalia Petrykozy kl I

Opublikowany przez:

W kategorii ‚grupa starsza’ wpłynęły 43 prace, z czego 7 prac literackich.

[embpicasa id=”6288208422625121825″]

Opublikowany przez:

W kategorii ‚grupa młodsza’ wpłynęły 34 prace

[embpicasa id=”6288202903449627297″]

Opublikowany przez:

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gm. Pabianice został powołany uchwałą Nr V/28/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 lutego 2011 r.

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gm,. Pabianice wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Beata Stachura – przewodnicząca
 • Szkoła Podstawowa w Petrykozach – Małgorzata Perka – z-ca przewodniczącej
 • Szkoła Podstawowa w Bychlewie – Joanna Skura – Sądelska
 • Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach – Barbara Kardas
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku – Wioletta Watała
 • Gimnazjum w Piątkowisku – Ewa Krynicka
 • Sąd Rejonowy w Pabianicach – Renata Tarsalewska
 • Sąd Rejonowy w Pabianicach – Iwona Pietrzykowska
 • Komenda Powiatowa Policji – sierż. Dawid Jersak
 • Gminny Ośrodek Zdrowia- Grażyna Ciukas
 • Organizacja pozarządowa – Marcin Wieczorek

Wszelkie informacje dotyczące przemocy w rodzinie można zgłaszać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod nr telefonu: 42 213 96 60 w.137 lub 664 093 503.

W razie przemocy niezwłocznie dzwonić na nr 997 lub 112.

Opublikowany przez:

Z ogromną radością ale i zarazem dumą informuję, iż napisany przez mnie wniosek konkursowy „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” skierowany do dzieci z autyzmem, został oceniony na drugim miejscu i przesłany do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kierownik GOPS Magdalena Mielczarek

http://pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=247&date=2016-04-00&id=520

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza konkurs „Realizuję marzenia”

Wszystkich uczniów szkół z terenu gminy Pabianice zapraszamy do udziału.

Oprócz indywidualnych nagród, 30 osób wyjedzie do Centrum Nauki Kopernik.

 

RegulaminKonkursu2016

Załącznik do Regulaminu –  deklaracja